Bustg alterni qanday tanlash mumkin: 75b - uning o'lchami qanday?