Tonal kremni yuzga to'g'ri surtish. Poydevorni tanlash