Kesilgan pubis: go'zallik va gigiena masalalari. Asbob tanlash, shablon tanlash