Bat Norton xalati. O'z qo'llaringiz bilan naqsh. Bat Norton qalpoqli xalat namunasi