Koreys maskarasi: ko'rib chiqish, tavsif, sharhlar