"Capus Studio" soch bo'yog'i: palitrasi, tarkibi, qo'llash xususiyatlari va sharhlari