Polo ko'ylak: xususiyatlar, tarix va kombinatsiya qoidalari