"Fitokolor" bo'yog'ini ko'rib chiqish, sinab ko'rganlarning fikri