Smokin va frakning farqi nimada? Kiyinish qoidalari