Sochlarni bukish qanchalik chiroyli: oddiy usullar